yükleniyor

Genel

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Tekrarlanmalıdır
Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 3 yılda en az bir defa ve...
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği)
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve ...
İş Güvenliği
İş Güvenliği ; güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak iş kazalarının önüne geçi...
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı ; iş sağlığı ve iş güvenliği konularında görev yapmak üzere...
İSG Eğitimi
İSG Eğitimi ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunac...
İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi ; personellerin sağlık raporlarını düzenleyerek çalışanların işyeri o...
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği ; işyerlerinde faaliyet gösterilen iş nedeniyle oluşabilece...
Acil Durum Yönetmeliği
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 18.06.2013  Sayı:28681...
İş Güvenliği Mesleki Eğitimler Yönetmeliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki...
İşyeri Risk Analizi Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarih: 29.12.2012  Say...

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!