yükleniyor

İSG Kurulları Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » İSG Kurulları Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimi :

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatınca, elliden fazla işçi çalıştırılan ve altı aydan fazla süren işlerde, iş verenler İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği kurulları ve çalışma prensipleri eğitimimiz sayesinde, katılımcılarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun nasıl oluşturulduğu, isg kurulunun görev ve yetkilerinin neler olduğu, iç yönetmeliğin nasıl hazırlandığı ile ilgili temel bilgiler aktarılır.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturularak, iş kazaları, meslek hastalıklarının ve işletmedeki olası tehlikelerin azaltılmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.İş sağlığı ve güvenliği kurulları eğitimimizin sonunda, katılımcılar iş kanunu ve İş güvenliği yönetmelikleri doğrultusunda mevzuatlara uyarak İSG Kurulunu oluşturabilecek seviyeye geldikleri gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki temel bilgilerini artırarak, kurulun güvenlik önlemlerine yönelik daha bilinçli ve etkin çalışmasını sağlayabilen bilgi birikime sahip olurlar.

Eğitimin İçeriği:
İSG Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması ve ilgili kriterler
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşum ilkeleri
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kimlerden oluşur
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
– İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkeleri
– İşveren ve işçilerin hak ve yükümlülükleri
– İş Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin uygulama esasları

Sık Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri
– İş kazaları ve tehlikeli vakaların oluşum süreci ve nedenleri
– İş kazalarının ve tehlikeli vakalarının değerlendirme ve raporlama süreci
– İş kazalarında işveren, işveren vekili ve işçilerin sorumlulukları

Etkili İletişim Teknikleri ve Yetişkin Eğitimi İlkeleri
– Etkili iletişim teknikleri ve süreçleri
– Etkili iletişim iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında önemi
– Yetişkin eğitiminin özellikleri ve ilkeleri

Acil Durum Önlemleri
– Acil durum planlarının hazırlanmasının temel ilkeleri
– Acil durum ekiplerinin oluşum süreci
– Acil durum ekiplerinin eğitimi, görev ve sorumlulukları
– Acil durum tatbikatlarının uygulama esasları

İşyerine Ait Özel Riskler
– Fiziksel etmenler
– Kimyasal etmenler
– Mekanik etmenler
– Ergonomik etmenler

Eğitim sonunda:
Eğitim alan personele “İş Güvenliği Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimi” Katılım Sertifikası düzenlenecektir.
Eğitim sonunda düzenlenecek test sonuçları raporlanarak, şirket yetkililerine sunulacaktır.

Eğitim Süresi: 8 saat.
Katılımcı Sayısı: 10 kişi.(Tavsiye edilen)

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!