yükleniyor

blank

İşyeri Risk Analizi (Değerlendirmesi)

Anasayfa » Eğitim » İşyeri Risk Analizi (Değerlendirmesi)

İşyeri Risk Değerlendirmesi (İşyeri Risk Analizi ) ;

İşyerinize yönelik “İşyeri Risk Değerlendirmesi (Analizi)“ni Kurumumuzun T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına yaptırmak için kurumumuzun (0232) 489 43 34 (pbx) – 0544 489 43 34 numaralı telefonlarımızdan irtibata geçebilirsiniz.
Önemli Uyarı: Uygunsuz veya doğru tanımlanmamış işyeri risk analizi, işverenlerin yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığı gibi idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. Alt kısımda bu cezaya ilişkin örnek tebligatı görebilirsiniz.

UYGUNSUZ RİSK ANALİZİ CEZASI

İşyeri Risk Analizi (Değerlendirmesi) amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, işyerlerinde kayıp yaratma potansiyeline sahip olabilecek olayların tespit edilerek risk olarak tanımlanması, nedenleri ve sonuçları ile olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu risk önceliklerinin belirlenmesi ve bunların sonucunda riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmektir. “

İşyeri Risk Değerlendirmesi, tüm proseslerde  riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.
Çalışma hayatının temel boyutlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel hareket noktasını oluşturan işyeri risk değerlendirmesi konusunda, katılımcıların temel düzeyde bilgilendirilmesi ve konunun önemi ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.
Aynı zamanda bu süreç “İleri Düzey İşyeri Risk Değerlendirmesi” işlemleri ve danışmanlığı için bir ön koşul sürecidir.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı doğrultusunda işyerinde tehlike oluşturan veya oluşturulabilecek kaynakların ya da tehlikeli durumların tespiti için gerekli risk analizinin yapılması gerekmektedir. Bu tehlikelerin taşıdıkları işyeri risklerinin değerlendirilerek, işyeri risklerini önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında işyerinde yeterli hale gelinmesi amaçlanmalıdır. Olumsuz işyeri koşulları, ürün ve malzeme kaybına, iş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildiği gibi, şirketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalışanlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine de neden olabilir.
İşyeri Risk Analizi (Değerlendirmesi) tüm mesleklerdeki çalışma alanlarını kapsamaktadır. İşyeri Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. İşveren işyeri risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.
Sarızeybek Eğitim ve Danışmanlık Grubu olarak, işyeri Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin; tehlike sınıfına, yüzölçümüne  ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktayız. İşyeri Risk Değerlendirmesi uygulamaları Bakanlık sertifikalı iş güvenliği uzman mühendislerimiz tarafından hazırlanmaktadır. İşyeri Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır.

 

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten