yükleniyor

blank

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Tekrarlanmalıdır

Anasayfa » Blog » Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Tekrarlanmalıdır

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

a) Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra Yargıtay ca verilen içtihat niteliğinde bazı kararlar ile de eğitimin önemine vurgu yapılmıştır: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 23.03.1982 tarih ve 1498 esas sayılı ve 1701 karar sayılı kararında; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.” ifadesine yer verilmiş

[46], bir diğerinde ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.06.2004 tarih ve 2004/21-365 esas sayılı ve 2004/369 karar sayılı kararında “İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” denilmektedir.

İSG Eğitim Süreleri

(1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az Tehlikeli İşyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak İSG eğtimi süreleri belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen İSG eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.

(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

İş Güvenliği Eğitimi Kaç Yıl Geçerlidir?

a) Az Tehlikeli Sınıfta 3 yıl

b) Tehlikeli sınıfta 2 yıl

c) Çok tehlikeli sınıfta 1 yıl olarak geçerlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili daha fazla bilgiye ve yönetmeliğe ulaşmak için;

https://www.issagligiveguvenligiegitim.com/is-sagligi-ve-guvenligi-hizmetleri-yonetmeligi/   bağlantısını ziyaret ediniz…

E-Bülten