yükleniyor

Blog

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği)
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korun...
İş Güvenliği
İş Güvenliği ; güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak iş kazalarının önüne geçilmesi amacı ile alına...
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı ; iş sağlığı ve iş güvenliği konularında görev yapmak üzere donanım sahibi tüm t...
İSG Eğitimi
İSG Eğitimi ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretme...
İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi ; personellerin sağlık raporlarını düzenleyerek çalışanların işyeri ortamında sağlık g...
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği ; işyerlerinde faaliyet gösterilen iş nedeniyle oluşabilecek her türlü uzun ...
Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Tekrarlanmalıdır
Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak dü...
İş Güvenliği Eğitimleri
İş Güvenliği Eğitimleri ; günümüzde üretimin en önemli faktörü olan insan, teknolojik gelişmelere pa...
İş Sağlığı ve Güvenliği Yapılması Gerekenler
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNUN GETİRDİKLERİ   İŞYERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve TEMEL...
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ; çalışma yaşamı içinde çeşitli hastalıklar, kazalar, işsizlik vb...
İş Güvenliği Eğitimi Zorunluluğu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan Çalışanl...
İş Güvenliği Danışmanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetimiz İş Kanunun 81. Maddesi kapsamında; İşverenler, Sanayi...

E-Bülten