yükleniyor

blank

İSG Eğitimi

Anasayfa » Blog » İSG Eğitimi

İSG Eğitimi ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.

İSG Eğitimi Konuları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı,
 • Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet,
 • İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları,
 • Kaza Nedenlerinin Analizi,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar,
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması,
 • Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları.

İSG Eğitim Süreleri

İSG Eğitimi 4 saat sürer. Eğitim alan personele “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Katılım Sertifikası düzenlenecektir. Eğitim sonunda düzenlenecek test sonuçları raporlanarak, şirket yetkililerine sunulacaktır.

Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi ; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Tüm akademik ve idari personeli kapsayacak olan eğitim sağlama sorumluluğu çerçevesinde uygulanacaktır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilecektir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır. Eğitimlerimiz, örgün ve online olarak devam edecektir.

İSG Eğitimleri Kaç Yılda Bir Verilir?

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat,
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

İSG Eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgi almak, Sarızeybek İSG Eğitim Merkezi olarak sunduğumuz sertifika programlarından ve İSG Eğitimlerinden haberdar olmak için;

Hemen  https://www.issagligiveguvenligiegitim.com/temel-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimi/   Sayfamızı Ziyaret Ediniz…

 

 

E-Bülten